•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Noong bata pa ako, ang aking kababata na dating nagpapakita ng ari ng isa't isa na parang dula ay bumalik bilang isang supernatural na magandang babae at sinabing, "Hoy, magpakita tayo sa isa't isa tulad noon.. ."! Pero malaki na kami at iba na kami sa dati. Bilang resulta ng pagpapahayag ng isa't isa habang hawak ang gayong mga kaisipan, ito ay naging isang pinong kapaligiran. At nasa harapan niya si Ji Po na nakatirik. Sa harap ko ito ang naging pinakamaganda at pinakabasa. Noong panahong iyon, napakabata ko pa para makipagtalik sa isang matanda!