•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Si Natsuko Karasawa ay isang 22 taong gulang na estudyante sa unibersidad. Nawalan siya ng ama noong bata pa siya at namuhay kasama ang kanyang ina, na siyang nagpalaki sa kanya ng mag-isa. Isang araw, pauwi, niyaya ako ng kaklase kong si Momoka sa paborito niyang karinderya. Gayunpaman, may mga kahina-hinalang tsismis tungkol sa cafe na ito na pinamamahalaan ng isang nasa katanghaliang-gulang na may-ari.